„NYERJ CSALÁDI AJÁNDÉKCSOMAGOT A BIOLÉT EGÉSZSÉGBOLTTÓL!”

Facebook Nyereményjáték Szabályzat

 

1. A  játék szervezője

az Alkemisstudio Kft. (6000 Kecskemét, Talfája köz 35.) a https://www.facebook.com/bioletegeszsegbolt oldalon szervez és bonyolít le nyereményjátékot.

2. Kik vehetnek részt a játékban?

A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos). – Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult. – Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. – A Játékban a Szervező dolgozói és közreműködői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt. – A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

A játék szervezője az esetleges hibás, valótlan regisztrációkért felelősséget nem vállal. Az előírttól eltérő formátumú részvételek helyességének elbírálására a jogot a játék szervezője fenntartja magának.

A szervező fenntartja magának a jogot jelen Játékszabály módosítására, illetve kiegészítésére.

3. A játék időtartama és menete

A nyereményjáték Magyarország egész területére vonatkozik, 2022.01.22. 15:00 óra és 2022. 01. 30. 20:00 óra között. Sorsolás: 2022. 01. 31. 11 óra.

Eredményhirdetés a sorsolást követő 3 munkanapon belül.

Nyeremény

A Szervező által felajánlott ajándékcsomag, amely a következő termékeket tartalmazza:

  • 1 db Vitaking Immuno szirup
  • 1 db Vitaking liposzómás vaskészítmény
  • 1 db Vitaking Prostate Complex
  • 1 db Vitaking CLA Plus L-carnitinnel

A játék menete

A játékosok összesen 1 kérdést/felhívást kapnak egy üzenőfali bejegyzés formájában, melyet a Biolét Egészségbolt Facebook oldalán teszünk közzé. A kérdés a Biolét Egészségbolt termékeivel, korábbi blogbejegyzésivel, korábban megjelenített tartalmakkal lehet kapcsolatos. Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a nyereményjátékban és jogosult legyen a nyereményre a Szervező Facebook oldalára kikerülő játékfelhívás szerint kell eljárnia (Például: Válaszolj helyesen a kérdésre a megadott határidőn belül és lájkold a posztot!). A játékosok egy hozzászólással jogosultak a sorsoláson való részvételre. A nyerteseket a kérdésekre válaszolók adatbázisából véletlenszerűen választjuk ki a www.facebooknyertes.com alkalmazás segítségével.

4. Nyertesek értesítése

A nyertest Messenger üzenetben, a sorsolást követő 3 munkanapon belül értesítjük, a sikeres kapcsolatfelvételt követően a nyeremény átvételének pontos feltételeiről, módjáról és határidejéről is tájékoztatást kapnak. A nyertes által megadott személyes adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, email-cím elírás stb.) a szervező semmiféle felelősséget nem vállal.

A nyeremény visszautasítható, de másra át nem ruházható.

Szervező fenntartja a jogot, hogy publikálja a nyertes nevét közösségi média oldalain, valamint weboldalain. A nyertes hozzájárul ahhoz, hogy a neve a nyereményjátékkal kapcsolatban nyilvánosságra kerüljön.

A nyeremény átvétele után az azzal kapcsolatban felmerülő esetleges kifogásokért és szavatossági igényekért a Szervező felelősséget nem vállal.

A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályban felsorolt nyereményen túlmenő egyéb nyereményt.

A nyereményjáték kommunikációs anyagain (hirdetés, banner stb.) látható képek csak illusztrációk.

A nyereménnyel kapcsolatos esetleges adó vagy járulékfizetési kötelezettség Szervezőt terheli, azonban a nyeremény átvételével kapcsolatos költségek (pl. utazási költség) a Nyertest terhelik.

5. Adatvédelmi szabályok

A jelen játékszabályzatban foglaltak elfogadásával a Játékos kifejezetten hozzájárul, hogy személyes adatait a Alkemisstudio Kft., valamint annak kapcsolt vállalkozásai a játék lebonyolítása, valamint reklám céljából megkeresse, személyes adatait kezeljék, tárolják és azokat ellenszolgáltatás nélkül saját marketingtevékenységük céljából felhasználhassák.

A Játékos a személyes adatainak kezeléséről bármikor kérhet információt a Szervezőtől, továbbá kérheti azok helyesbítését vagy törlését is a [email protected] e-mail címen.
Amennyiben valamely Játékos a játék időtartama alatt visszavonja az adatainak kezeléséhez való hozzájárulását, illetve kéri az adatai törlését a nyereménysorsoláson nem vesz részt.

A Játékos a jelen szabályzatban foglalt feltételeket, valamint a Alkemisstudio Kft. adatvédelmi szabályzatát elfogadja, és magára nézve kötelezőnek tekinti.

6. Vis major

Vis major olyan esetekre vonatkozik, amelyeket nem lehet ellenőrizni, helyrehozni vagy a Szervező részéről előre nem látható eseményekre, valamint a Szervező azon lehetetlen helyzetére vonatkozik tőle független okok miatt, amelyek megjelenése lehetetlenné teszi számára a Szabályzat révén felvállalt kötelezettségeinek teljesítését.

Ha létrejön egy vis major eset, amely a Szabályzat teljesítését vagy a nyereményjáték egészében vagy részlegesen megakadályozza és/vagy késlelteti, a Szervezőt felmentik a kötelezettségeinek teljesítése alól arra az időszakra, amely alatt a teljesítést megakadályozzák vagy késleltetik.

Ha a Szervező a vis major esetet felhozza, köteles közölni a nyereményjáték részvevőivel ennek létezését 5 munkanapon belül a vis major eset megjelenésétől számítva.

A vis major esetet a weboldalon kell megjeleníteni.

7. Nyereményjáték megszűnése

A jelen nyereményjáték megszűnhet, ha vis major eset áll fenn és/vagy a Szervező akaratától függetlenül nem tudja folytatni és/vagy a jogi keret változása esetén.

8. Egyéb rendelkezések

A szervező nem vállal felelősséget arra az esetre, ha egy nyertes nem lehet értesíteni a résztvevő elérhetőségeinek, e-mail címének megváltoztatása következtében, vagy ha az illető a levelet, vagy Facebook/Instagram üzenetet nem olvassa el, vagy nem kapja meg, stb.

A Szervező nem vállal semmilyen felelősséget abban az esetben, ha a kinevezett és érvényesített Nyertesek nem kapják meg a Szervező által felajánlott díjakat, nem a Szervező hibájából eredő okok miatt.

Jelen nyereményjátékot a Facebook nem támogatja, nem hagyja jóvá és nem kezeli, az nem kapcsolódik a Facebookhoz. A promóció megvalósításához a Facebook nyújt segítséget, és Ön vállalja, hogy amennyiben szolgáltatásunk igénybevételével végzi a promóciót, ezt saját kockázatára teszi.